חבר וועדת תמרור במועצה: בני המשפחה בריאים מנצלים את הקושי באכיפה וחונים בניגוד לחוק. כך נוצר בשוהם מחסור בחניה ציבורית לנכים 

בעוד שבשנת 2018 היו בשוהם רק שמונה מקומות חניה המשוייכים שמית לנכים המגוררים ביישוב, הרי שכיום מספר החניות האישיות גדל ל-32. היות והחניות הן משאב ציבורי המצוי בחוסר, ברור שהגידול הזה בא על חשבון כלל אוכלוסיית הנהגים ביישוב, הנאלצת להסתפק בפחות מקומות חניה. התופעה של גידול במספר החניות לנכים אינו ייחודי לשוהם, ומאפיין את המתרחש בכלל הערים ברחבי הארץ. על פי הנתונים שהתבררו לאחרונה, ריכוך התנאים לקבלה של תו נכה הביא לגידול עצום באופן כזה שמספר התווים למכוניות בארץ זינק מ-405 אלף בפברואר 2022, ל-628 אלף בימים אלה, גידול של יותר מ-200 אלף בתוך שנתיים המהווה כ-55 אחוזים.  

תו  נכה ניתן לפי החוק לאדם המוגדר כעיוור או כמוגבל בניידות. החוק מאפשר לנכה לקבל חניה צמודה לביתו ברחוב, ומאפשר לחנות כלי רכב גם במקומות בהם החניה אינה מותרת, כמו על מדרכות, מבלי לקבל קנס, וכן בחניונים ציבוריים ללא תשלום. הגידול במספר התווים מיוחס בחלקו למודעות גוברת של הציבור ובחלקו לפעילות של חברות  שמתמחות בסיוע להוציא תווי נכה, כאשר הנכות היא גבולית או מתחת למינימום הנדרש. בלא מעט מקרים התווים ניתנים גם לבעלי מוגבלות זמנית עקב מחלה, אולם גם זמן רב אחרי שהחלימו, תו החניה של נכה אינו נשלל מהם. בשוהם הזינוק בשיעור מקבלי התווים גבוה בהרבה מהארצי, ויתכן כי ניתן להסביר את הדבר, גם בהזדקנות של היישוב, ובמידה פחותה, באיכלוס של השכונה החדשה בכניסה הדרומית.   

אין אכיפה 

על פי התקנות, כל נכה זכאי לשני תווי נכה לשתי מכוניות. ההטבה הזו טומנת בחובה תופעה רחבה מאד של ניצול לרעה של תווי החניה. כך, שני בני הזוג  ולעיתים גם הילדים, כל אחד ברכב משלו, חונים בחנייה ציבורית המיועדת לנכים, האחד במסגרת החוק, והשני - על אף שאין לו מגבלה גופנית, מנצלים את הקושי לאכוף  אחרי שהרכב כבר חנה, אלא רק בשעה שהנהג נמצא במקום ונתפס בעצמו מבצע את עבירת החניה, כשהנכה אינו יושב באוטו לצדו. חבר וועדת תימרור ותנועה במועצה, אבי הרוש, בעצמו נכה, טוען כי ההסבר לכך שבשנים האחרונות ניכר מחסור בחניות נכים ציבוריות בשוהם, נובע מניצול לרעה של תוי החניה בידי בני משפחותיהם של הנכים, באופן שלנכים עצמם לא נותרים מקומות חניה במרחב הציבורי. לפי הרוש, אכיפה בעניין הזה כמעט ואינה קיימת ביישוב.  

ממועצת שוהם נמסר בתגובה: "כיום יש בשוהם 28 חניות נכים משוייכות במרחב הציבורי. בתחילת 2018 היו בשוהם 8 חניות נכים משוייכות. בקשות לשיוך חניית נכים נבדקות על ידי ועדה מיוחדת לענייני נכים, בה חברים 3 נציגי ציבור, אשר בודקים כל מקרה באופן פרטני. במידה ומוגשת בקשה הנוגעת לבית שיש לו חנייה פרטית, מבוצע במקום סיור, בדיקה פיזית ומדידה, בהתאם לנכות ולצרכיו של התושב. כל החניות המשוייכות אושרו בהליך מיוחד. יצויין כי אוכלוסיית שוהם מונה כיום כ- 6000 בתי אב וכי בשנים האחרונות חל גידול משמעותי באוכלוסיית היישוב, וכן התבגרות של האוכלוסייה".

meet and deli