סקר שנערך בקרב ההורים מגלה כי רק 12 ילדים מקומיים יירשמו לחט"ב הדמוקרטית בשוהם בשנה"ל הבאה. במצב שכזה אין היתכנות לקיומו של המוסד

 

סימן שאלה מרחף על קיומה של חטיבת הביניים הדמוקרטית בשוהם בשנה"ל הבאה. זאת לנוכח היקפי רישום דלים במיוחד. על פי סקר שנערך לאחרונה בקרב ההורים, מסתבר כי צפי הרישום לשכבת ז' לשנה הבאה עומד על ארבעה תלמידים בלבד. 3 מהם מהיישוב ואחד מבחוץ. בשכבה ח' מתכוונים ללמוד בשנה הבאה  שישה או שבעה ילדים  מקומיים ועוד שניים מחוץ ליישוב, ואילו  בשכבה ט' ילמדו לפי הסקר שנערך בקרב ההורים, ארבעה או חמישה תלמידים מקומיים ועוד שני ילדי חוץ.

בנסיבות אלה ברור כי אין התכנות לקיום החטיבה ונכון להיום, אין בארץ מוסד חינוכי בו פועלות כיתות לימוד בהיקף תלמידים כה מצומצם, בכלל זה בתי ספר פרטיים לאלפיון העליון. בנוסף, חלק מההורים מוטרדים משיעור הרישום הנמוך ומתנים את רישום ילדיהם בגידול ניכר במספר הילדים בכל שכבה. אם החטיבה הדמוקרטית לא תיפתח, הורים המעוניינים יוכלו לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך דמוקרטיים מחוץ ליישוב.

מנגד, כאלה שיירצו לחסוך מילדיהם את מערך ההיסעים לערים שכנות, יוכלו לרשום אותם לחטיבת הביניים יהלו"ם, בין אם כקבוצה אורגנית שתלמד יחד באותה כיתה, ובין אם התלמידים יפוזרו בין הכיתות בחטיבה.           

ממועצת שוהם נמסר בתגובה: "המועצה לא סגרה את החטיבה העליונה. נהפוך הוא, הושקעו מאמצים בהצמחת בית הספר: יש סמל מוסד, יש מבנה אבל לצערנו הרב אין מספיק נרשמים לפתיחת כיתה תקנית באף אחת משכבות ז'-ט' בשנת הלימודים תשפ"ה. בכל אחת מהשכבות רשומים 5-8 תלמידים בלבד ובדיקות שבוצעו מול ההורים, העלו שחלקם לא יותירו את ילדיהם ללמוד בכיתה כה קטנה. מועצת שוהם מחוייבת לסייע להורים במציאת שיבוץ מתאים לילדיהם ובליווי הילדים בתהליך הקליטה, על כל המורכבות שבדבר. מועדים למפגשים יתואמו מיד לאחר חג הפסח. המועצה תפתח בשנה הבאה רישום לקראת שנה"ל תשפ"ו ותעשה את כל המאמצים להצמיח שוב שכבה בוגרת בשחף."

meet and deli