157 מיליון שקלים  מכספי הארנונה הושקעו בפקדונות בבנקים ובבורסה 

 

 

כבר לפני שנים מועצת שוהם התפארה שכאשר יאוכלס אזור התעשייה, שוהם תקבל הכנסות מארנונה עסקית, בנוסף לכספי הארנונה של התושבים הממלאים את קופת המועצה.

בזמנו הובטח שכשיגדלו ההכנסות, רמת השירותים לתושב תעלה פלאים. זה לא באמת קרה, ומבחינת התושב לא התחולל שום שינוי. 

כאילו ששוהם מצוייה במצב הישרדות פיננסית, ההשקעות בחינוך מתקציב המועצה הם מהנמוכים בגוש דן וההורים מושקעים עד צוואר בשעורים פרטיים. הביטחון במצב לא טוב, ועל ניקיון הרחובות אין מה לדבר. שני בתי ספר, אבן חן וידיבת שלהבת, נסגרו כדי להקטין בהוצאות, והחוגים ביישוב הם מהיקרים ביותר, הפעילות התרבותית בשבתות גם היא הצטמצמה, ומוזות בסוכות בקושי הורגש בשנים האחרונות.

מה ההסבר למציאות לכך שלמרות העושר המופלג, רמת השירותים ביישוב נותרה בינונית למדי? באופן שאפילו גרע מהאטרקטיביות של היישוב, כפי שהדבר מוצא את ביטויו בערכי הנדל״ן, בהשוואה לישובים שכנים. 

מסתבר שבמקום להשקיע בתושבים את כספי הארנונה, המועצה התמקדה במטרה מרכזית אחת, סגירה של סכומי כסף גדולים באפיקי השקעה שונים בבנקים ובשוק ההון. 

נכון להיום שווי תיק ההשקעות של המועצה מגיע לסכום עתק – 157 מיליון שקלים.

meet and deli