• שהם תקשורת בע"מ רחוב תבור 88, ת.ד 1519 שהם.
  • טלפון: 03-9793061
  • פקס: 03-9794958
  • מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.