שוהם פלוס חושף לראשונה את ממצאי המיצב שנשמרו עד כה תחת איפול כבד במועצה. להלן הציונים של בתי הספר: רבין, צוקים, ניצנים, אבן חן, הדמוקרטי, יהלו"ם ושלהבת   

 

לאחרונה התקבלו בבתי הספר בשוהם נתוני המיצב לשנת הלימודים תשע"ו. הנתונים נבחנים בימים אלה על ידי אגף החינוך והקהילה, עוד בטרם התקבלו הנתונים היישוביים. מבדקי האקלים נערכו בכיתות ה'-ו', ז'-ט' וי'-י"א. מבדקי מתמטיקה, שפה ואנגלית התקיימו בכיתות ה' ובכיתות ח'.

חט"ב יהלו"ם:

הישגי התלמידים בעברית (68), מתמטיקה (71), אנגלית (82) ומדעים (58) היו גבוהים מהממוצע הארצי ודירגו אותו בעשירונים 7-9.

בתחום האקלים, אף שחלה עליה בתחושה הכללית של התלמידים לעומת מיצב תשע"ד, ו-67% מהתלמידים ציינו כי תחושתם הכללית טובה, הרי ששיעור זה נמוך מהממוצע הארצי (71%). גם יחסי הקרבה והאכפתיות שחשים התלמידים מהצוות זכו לשיעור נמוך (28% לעומת 40% בממוצע הארצי). רק 5% מתלמידי ביה"ס ציינו כי חשו לא מוגנים.

44% מתלמידי ביה"ס משתתפים בתנועות נוער (הממוצע הארצי – 41%).

שיעור המתנדבים מקרב תלמידי ביה"ס עומד על 28% והוא נמוך מהממוצע הארצי (35%)

12% מהמורים חשו העדר מוגנות מהורי בית הספר, לעומת 9% בממוצע הארצי.

שלהבת:

הישגי התלמידים באנגלית (77) היו גבוהים מהממוצע הארצי – עשירון 8. ההישגים בבעברית (62), מתמטיקה (59) ומדיעם (50) היו נמוכים מהממוצע הארצי – עשירונים 4-6.

בתחום האקלים החברתי, חלה ירידה בתחושה הכללית הטובה של התלמידים – 61% לעומת 73% בשנת תשע"ד. מדובר בשיעור נמוך לעומת הממוצע הארצי (71%). גם בתחום יחסי הקרבה והאכפתיות חלה ירידה ל-31% (לעומת 46% לפני שנתיים). רק 3% מהתלמידים ציינו כי חשו לא מוגנים.

85% מתלמידי ביה"ס משתתפים בתנועות נוער, לעומת 41% בממוצע הארצי.

שיעור המתנדבים מקרב תלמידי ביה"ס עומד על 49%, והוא גבוה מהממוצע הארצי (35%).

16% מהמורים חשו העדר מוגנות מהורי בית הספר, לעומת 9% בממוצע הארצי.

 

ביה"ס ניצנים:

המיצב מתאר מהפך דרמטי בבית הספר שלאורך שנים דורג אחרון בין בתי הספר היסודיים ביישוב וכעת הוא מסתמן כבית הספר שהשיג את הציונים הגבוהים ביותר, בחין בתי הספר היסודיים בשוהם. הישגי התלמידים בעברית (84), מתמטיקה (80) ואנגלית (84) גבוהים מהממוצע הארצי, והם דירגו את בית הספר בעשירון 10 בכל המקצועות.

בתחום האקלים נרשמה עלייה בתחושה הכללית הטובה של התלמידים (82%) לעומת תשע"ד (79%) ושיעור זה גבוה מהממוצע הארצי (76%). 71% מהתלמידים תופסים את ההוראה כמעניינת ורק 2% ציינו כי חשו העדר מוגנות.

ביה"ס רבין:

הישגי בית הספר בשפה (81), במתמטיקה (69) ובאנגלית (74) היו גבוהים מהממוצע הארצי והם דירגו את בית הספר בעשירון 9 ,ו-7.

83% מהתלמידים ציינו כי חשים בבית הספר תחושה כללית טובה, לעומת 76% בממוצע הארצי. 83% ציינו כי הם חשים ביחסים חיוביים בין התלמידים ו-3% ציינו כי חשו העדר מוגנות. 77% ציינו כי הם תופסים את ההוראה כמעניינת.

ביה"ס אבן חן:

הישגי בית הספר בעברית (76), במתמטיקה (70) ובאנגלית (71) היו גבוהים מהממוצע הארצי והם דירגו את בית הספר בעשירונים 6-8.

בבית הספר חלה ירידה בתחושה הכללית הטובה – 74% לעומת 87% במיצ"ב שנערך לפני שנתיים. 71% ציינו כי יש יחסים טובים בין התלמידים ו-66% תופסים את ההוראה כמעניינת. 4% מהתלמידים ציינו שחשו העדר מוגנות.

8% מהמורים חשו העדר מוגנות מההורים.

ביה"ס צוקים:

הישגי בית הספר באנגלית (75) היו גבוהים מהממוצע הארצי ודירגו אותו בעשירון 9, בעוד ההישגים בעברית (74) היו זהים לממוצע הארצי, ודירגו אותו בעשירון 5. ההישגים במתמטיקה (61) היו נמוכים מהממוצע הארצי – עשירון 4.

83% מהתלמידים חשו תחושה כללית טובה בבית הספר, ו-75% חשו יחסי קרבה ואכפתיות. 80% ציינו כי יש יחסים חיוביים בין התלמידים. 2% ציינו כי חשו העדר מוגנות.

ביה"ס אבני החושן:

הישגי בית הספר באנגלית היו זהים לממוצע הארצי (66) ודירגו אותו  בעשירון 5. בעברית (73) ובמתמטיקה (61) ההישגים היו נמוכים מהממוצע הארצי.

בתחום האקלים חל שיפור בבית הספר – 72% מהתלמידים ציינו תחושה כללית טובה, לעומת 60% במיצ"ב שלפני שנתיים. 76% ציינו כי יש יחסים חיוביים בין התלמידים, לעומת 61% בתשע"ד. 62% תופסים את הלמידה כמעניינת, לעומת 53% לפני שנתיים. רק 3% מהתלמידים ציינו כי חשו העדר מוגנות, לעומת 8% בתשע"ד.

35% מהמורים ציינו כי חשו העדר מוגנות מהורי בית הספר. מדובר בשיעור גבוה מאוד, אולם ניכר בו שיפור לעומת תשע"ד – 55%.

ביה"ס שחף (הדמוקרטי):

ההישגים בעברית, מתמטיקה ואנגלית היו נמוכים מהממוצע הארצי.

הוסף תגובה

תגובתך תתפרסם לאחר אישור מערכת האתר