arnona 194

החל מינואר מופיע בשובר הארנונה שלכם חיוב חדש, "דמי תפעול" לביוב שעלותו כ-170 שקלים לשנה, זאת כמובן בנוסף לאגרת ביוב

 

בשקט וללא פרסום מוקדם השחילה מועצת שוהם לשובר תשלום הארנונה סעיף חדש הנעלם בין שלל הסעיפים המופיעים בתלוש, שספק אם רבים טורחים להתעמק בו, בהיותו סתום ובלתי מובן. הסעיף החדש נקרא "דמי תפעול" ובקרב כמה תושבים שהתבקשו לבאר אותו עלתה סברה כי מדובר באגרה חדשה המחליפה את אגרת השמירה שבוטלה לא מכבר.  

בשובר התשלום שהגיע למערכת העיתון עמד שיעור דמי התפעול הדו-חודשיים על 27 שקלים, ובתחשיב שנתי הסכום נאמד בכ-170 שקלים. 

מבדיקה עולה כי מדובר בסוג חדש של אגרת ביוב, כאמור, על סך 27 שקלים, המתווספת לאגרת הביוב הישנה והמוכרת שעמדה על 97 שקלים. בהתאם לכך עלות הביוב על שני סעיפיו הסתכמה ב-124 שקלים, המהווים למעשה התייקרות חסרת תקדים בשיעור 25%. 

ממועצת שוהם נמסר כי ההסבר מופיע בהערה שכתובה בחשבון המים והביוב (ונראית בבירור גם בתמונה שהועלתה, מעל סעיפי החיוב השונים) וכי רשות המים היא שקבעה כי על הצרכנים בתחום איגוד ערים לביוב איילון אליו מוזרם הביוב מהמועצה, לשלם דמי תפעול בסך 0.89 שקלים למ"ק מים שנצרכו, וכי על הרשות המקומית לגבות תשלום זה מהצרכנים שבתחומה. בהתאם לכללי רשות המים, דמי התפעול יועברו לאיגוד ערים איילון. רשות המים היא הרגולטור הארצי ומוסמכת לקבוע נהלים ותעריפים בתחום משק המים והביוב ולהורות על אופן חישובם, בין אם מדובר בתאגיד ובין אם בספק מקומי".

מנגד, תושבים שהם יכולים להתנחם בהוזלה סמלית, החל מתחילת ינואר, של תעריף הביוב למ"ק מים שנצרכו, מ-2.15 שקלים ל-1.98 שקלים. מהמועצה נמסר כי מחיר המים למ"ק הופחת בכל הסיווגים 

הוסף תגובה

תגובתך תתפרסם לאחר אישור מערכת האתר