המשמעות: ירידה דרסטית בשכר הלימוד ומעבר מלא למערכת החינוך הציבוריתדמוקרטי

 

 

בית הספר הדמוקרטי 'שחף' בשוהם  לבעלות מלאה של משרד החינוך ומשמעות ההכרה בו  היא בראש ובראשונה ירידה דרמטית בשכר הלימוד,  לצד  מחוייבות של בית הספר לשלב את עקרונות משרד החיטנוך ברוח החינוכית של ביה"ס. 

הורים שנאלצו עד כה לשלם מעל לעשרת אלפים שקלים  לשנת לימוד יקבלו כעת תקצוב מלא מהמשרד, ככל תלמיד אחר במערכת החינוך הממלכתית, והמחיר צפוי לרדת בהדרגה במהלך שלוש שנים לאלפים בודדים לשנה, כדרישת המקסימום לגביית תשלומי הורים.   

 כחלק מהתהליך גובש נספח עקרונות פדגוגי בין משרד החינוך לבית הספר בו נקביו הבנות בנוגע לשימור החינוך הדמוקרטי. כך, למשל, סוכם כי הלמידה בבית ספר דמוקרטי מתנהלת על פי בחירה ובגמישות פדגוגית, מתן מענה ראישי לתהליכי למידה מגוונים וניהול עצמי, ובלבד שלכל תלמיד יתאפשר ללמוד את מקצועות הליבה המוגדרים בחוזרי המנכ"ל. עקרון נוסף קובע שהליך הלמידה ואורח החיים בבית הספר הדמוקרטי של תלמיד בכל גיל ושל כלל ציבור התלמידים בבית הספר יתרחש תוך התנסות בסביבת לימודים המונחית על פי ערכים  דמוקרטיים, בחירה חופשית, חרות חשיבה, חרות דעה וביטוי, חופש בחירה, כבוד האדם ושוויון הזדמנויות בין קבוצות שונות בחברה.

בהסכם בין עמותת שחף לבין משרד החינוך והמועצה המקומית נקבע, כי עם הפיכת בית הספר לרשמי, משרד החינוך יבחן את הצורך לתקצוב של בינוי מבנה חדש לבית הספר, בהתאם לנהלי משרד החינוך לבניית מוסדות חינוך חדשים והרשות המקומית תקצה קרקע מתאימה למבנה החדש, שיאפשר גידול במספר תלמידי בית הספר. כן נקבע כי תלמידי בית הספר הגרים ביישוב ישולבו במערך ההסעות הישובי, וכי מועצת שוהם תהיה אחראית על כל ההיבטים המינהליים בהפעלת בית הספר ככל בית ספר רשמי אחר הפועל בתחומה, לרבות תחזוקה, שמירה, נשיאה בעלויות חשמל ומים, בינוי עתידי וכיו"ב. 

 

 

הוסף תגובה

תגובתך תתפרסם לאחר אישור מערכת האתר