unnamed

הדו”ח מגלה כי הקרינה בתוואי קו המתח  ליד כתה ה' ובתוכה, גבוה משמעותית מהמותר בתקן. הממצאים אינם  מופיעים בדו”ח אותו העבירה המועצה ל”שהם פלוס”. המועצה: לא מדובר במחיקה אלא בתקלת מדפסת. הורים: "אנו דוחים את הטענה"

דו”ח מדידות השדה המגנטי שנערך לפני שלושה שבועות בביה”ס אבן חן ונמסר השבוע מהמועצה ל”שהם פלוס”, אינו תואם את הממצאים בדו"ח המקורי שהכין מודד הקרינה בבית הספר אינג’ ארטור קולנגייב, במובן זה שמדידות רבות שהצביעו על קרינה גבוהה מהמותר, נשמטו ואינם מופיעים בו.

כך, בתוואי קו מתח חיצוני המוטמן בקרקע בהיקף כתה ה’ 1 נמדדה קרינה גבוהה בשיעור 20 מיליגאוס, מידע שלא הופיע בדו”ח המועצה. באותו קו מתח במקום אחר בהיקף כתה כתה ה’ 1 רשם המודד כי הקרינה עומדת על 15 מיליגאוס. גם לממצא הזה אין זכר בדו"ח שמסרה המוועצה לעיתון. בסך הכל חסרות בדו"ח הקרינה שמסרה המועצה ל"שהם פלוס", תוצאותיהן של 21 מתוך 32 המדידות שנערכו בתחילת דצמבר ברחבי ביה”ס. במידע החסר נכללו חריגות, אך גם ממצאים העומדים בתקן.

לאחר שעומתו עם הדו”ח המלא, הסבירו במועצת שהם כי לא הייתה כוונה להסתיר מידע מהציבור והתוצאות החסרות נמחקו עקב תקלה במדפסת. 

כדי להקל על הבנת הממצאים, יצוין כי רמת השדה המגנטי בבתי מגורים בארץ היא סביב 0.4 מיליגאוס. בנוסף, הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן הפועל בחסות ארגון הבריאות העולמי, קובע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לשדה מגנטי העולה בממוצע על 2 מיליגאוס למשך 24 שעות, הם גורם אפשרי לתחלואת סרטן. 

ילדים מוגדרים כאוכלוסייה רגישה יותר, מכיוון שהשפעת קרינה עליהם גדולה יותר מאשר במבוגרים. למרות זאת המשרד להגנת הסביבה בישראל קבע כי ערך החשיפה המרבי ל-24 שעות לא יעלה על 4 מיליגאוס. 

בלי קשר לעניין השקיפות, דו”ח הבדיקה המקורי מציין שורה של חריגות, והעיקריות שבהן בהיקף כתה ה'1 כפי שצויין לעיל, הגבוהות בהרבה מהמותר בתקן. ממצא חמור נוסף הוא בכתה ה'1 לאורך הקירות החיצוניים שם נמדדה קרינה 4.5-6 מיליגאוס. ואילו במרכז הכתה נמצאה תוצאה של 6 מיליגאוס. תוצאות גבוהות נוספות נמצאו מול ארון החשמל במסדרון ליד חדר מחשב שם נמדדו 10 מיליגאוס, בגב ארון חשמל בחדר מחשב נמדדו 10 מיליגאוס, מול ארון החשמל בספריה- 7 מיליגאוס, מול ארון חשמל בכיתת מחול - 20 מיליגאוס, מול הממיר הסולרי במגרשי הספורט- 15 מיליגאוס.

בהסברים המרגיעים שמסרה מועצת שוהם ל"שהם פלוס" נאמר, “תוצאות הבדיקה העלו כי אין חריגות קרינה, למעט כיתה ה’ 1, בה נמדדו ערכים גבוליים בין 4-5.8 מיליגאוס לסירוגין, כאשר הערך התקני עומד על 4 מיליגאוס. על מנת לנקוט זהירות מרבית, הוחלט להעביר את התלמידים לכיתה חלופית עד לתיקון הממצא”. מנגד, בסיכום הדו”ח שאותו כתב המודד, אינג’ קולנגייב, אין אזכור ל’ערכים גבוליים”. להיפך. קולנגייב רשם בסיכום הדו”ח כי “תוצאות המדידה מצביעות על רמת שטף מגנטי גבוה בכיתה ה’... לאור האמור לעיל, אני ממליץ להרחיק במידי את ילדי הכיתה”.

עד כה חלו בסרטן שש עובדות מקרב צוות בית הספר ותלמיד שלמד בכתה ו’ המטופל בבית החולים. חלק מהמורות החלימו ולהבדיל, לפני שנה נפטרה  המנהלת טובה גפני ז"ל. אל מול החרדה האופפת את צוות ביה”ס הסביר לאחרונה בכיר במועצה, כי אין שום ממצא המוכיח שסטטיסטיקת התחלואה בקרב המורות גבוהה מבקרב  הנשים בישראל 

תגובת המועצה ותגובת הורי התלמידים:
ממועצת שוהם נמסר: “למועצה אין מה להסתיר – להיפך.  היא זו שיזמה את הבדיקות בשקיפות מלאה ושיתפה את הנהלת בית הספר והנהגת ההורים במהלך הבדיקה עצמה, והמועצה היא זו שמטפלת בליקויים ביסודיות ובאחריות רבה. ההיתפסות לתקלת הדפסה במדפסת כביכול יש בה מעבר לכך, אין בה ולא כלום וראוי שהעיתון ינהג באמון ובהגינות עם דוברות המועצה. המסמך המקורי נמצא בידיעת בית הספר והועלה גם לאתר המועצה יחד עם בדיקות קרינה שבוצעו בשאר מוסדות חינוך”.  

מנגד, הורים מודאגים העוקבים מקרוב אחרי  עניין הקרינה,  בהם בכירים במערך הרפואי בארץ, טוענים כי המועצה מתנהלת מולם בחוסר שקיפות. לדבריהם, "ישבנו שלושה הורים ובחנו את הדו"ח שהמועצה העבירה לעיתון ואנו דוחים את הטענה בדבר  מדפסת מקולקלת. הדו"ח שנמסר לעיתון אינו זהה למקורי ובנוסף הוא חתוך. בהמשכו מופיעות תמונות בהן מודגם  כי באמצע כיתה ה'1 נמדדו 6 מיליגאוס. זהו לא נתון "גבולי" אלא תוצאה חריגה.

"לא נכון שהמועצה יזמה את הבדיקה האחרונה. מנהלת בית הספר היא שיזמה אותה. גם הטענה כאילו המועצה הזמינה אותנו להיות נוכחים בעת המדידות לא נכונה. אנחנו הצטרפנו לבדיקה מיוזמתנו".אומרת אחת האימהות, "על פי בדיקותי לא התפרסמו ממצאים באתר המועצה  בשבוע שעבר ומסיבה זו אני פניתי  והתלוננתי בפני האחראית על השקיפות במועצה".

"במועצה שכחו להזכיר את דו"ח הבדיקה מפברואר 2013. בדו"ח הזה בכיתה ה'1 נמדדו 4.5 מיליגאוס  ובכניסה לכיתה 16 מיליגאוס! בכיתה ג' 2 ברצפה  נמדדו 7 מיליגאוס, גם חדר מחשבים ו-ג'1 היו חריגות. כלומר, כבר כמעט שנתיים ידוע על חריגות. אם אכן בוצעו  תיקונים, כיצד  נמצאה אותה חריגה זהה בכתה ה' 1? ומדוע בבדיקה שנערכה בחודש ספטמבר כלל לא בדקו את כתה ה'1? 

 "שוהם מונה היום בתי ספר, גנים ומוסדות חינוך רבים. על כן נכון שהמועצה תתקשר על בסיס קבוע עם מהנדס חשמל שיהיה הגורם המקצועי  מטעמה בפיקוח וניהול מערך הבדיקות באופן מסודר ויעיל"

הוסף תגובה

תגובתך תתפרסם לאחר אישור מערכת האתר